Få svar på dine spørgsmål:

   

   

Kontaktinformation

EB Inkasso
Oldenburg Allé 3
2630 Tåstrup

Telefon: 7020 5109
Mandag til fredag 9.00-16.00

Bankkonto
Reg.:4183
Konto: 0010952530
(Husk at henvise til lånenummer)

IBAN: DA BA DK KK
Swift: DK 133 000 300 134 4072